Uitleg sudoku Puzzel

  • Een sudoku is een puzzel van negen bij negen vakjes met een klein aantal reeds ingevulde enkelvoudige cijfers. De kunst is de overige vakjes ook in te vullen op zo'n manier dat in elke horizontale lijn én in elke verticale kolom de cijfers 1 tot en met 9 één keer voorkomen. Bovendien is de puzzel onderverdeeld in negen blokjes van drie bij drie, die elk ook weer eenmaal de cijfers 1 tot en met 9 moeten bevatten.    Lege puzzel


    Rijen, kolommen, en blokken


  • Meer Info Wikipedia

Meer Sudoku Sites

Meer Spelletjes Websites

Top Advertentie

Meer Nuttige Links